Blog

05/09/2020

Ρόλος Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ;

Μέσα σ’ ένα κόσμο μεταβαλλόμενο, αβεβαιότητας και αστάθειας, ο ρόλος του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι η ενεργοποίηση των ατόμων για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού ασχολείται με μία σειρά από δραστηριότητες που αφορούν:

1. ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με στόχο να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Αναφέρεται στη διαδικασία αναζήτησης, επεξεργασίας και επιλογής του πληροφοριακού υλικού που αφορά, αφ’ ενός, στις πληροφορίες σχετικά με: τις ευκαιρίες για εκπαίδευση, σπουδές και κατάρτιση και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθησή τους και, αφ’ ετέρου, στις πληροφορίες σχετικά με: τον κόσμο της εργασίας, τα επαγγέλματα και την απασχόληση σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Την ενίσχυση και ανάπτυξη της ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ του ατόμου: Αναφέρεται στη διαδικασία υποστήριξης και ενίσχυσης του ατόμου να εντοπίσει και να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τις ικανότητες και τις δεξιότητές του, τις κλίσεις και τα ταλέντα του, τα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες του. Στόχος είναι το άτομο να διαμορφώσει μια θετική εικόνα για τον εαυτό του, ώστε στη συνέχεια, και αξιολογώντας τα επαγγελματικά του σχέδια, να προχωρήσει στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση.

3. Τη διευκόλυνση της διαδικασίας ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Πρόκειται για μια σύνθετη αλλά και εξελικτική – αναπτυξιακή διαδικασία με την οποία το άτομο μαθαίνει, μέσω της αξιοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του, να παίρνει αποφάσεις που αφορούν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του επιλογές, με τρόπο ώριμο και ικανοποιητικό. Η διαδικασία λήψης απόφασης ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία.

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές του ατόμου. Αυτοί μπορεί να είναι:

α) οι αξίες και οι προτεραιότητές του,

β) οι επιθυμίες και οι προσδοκίες του,

γ) το φύλο του,

δ) το περιβάλλον της οικογένειάς του,

ε) γενικότερα το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να ζήσει,

στ) η διαμόρφωση της αγοράς εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο κλπ.

Η έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση του ατόμου στους παραπάνω τομείς σηματοδοτεί τη λήψη ορθών αποφάσεων.

4. ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ο όρος μετάβαση αναφέρεται, αφ’ ενός, σε μια σειρά αλλαγών, μεταβολών και διεργασιών από τις οποίες διέρχεται ένα άτομο που βρίσκεται σε μια εκπαιδευτική ή επαγγελματική κατάσταση και προχωρεί σε μια νέα κατάσταση, και, αφ΄ ετέρου, στις δυσκολίες ή τα εμπόδια που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν ώστε η μετάβαση να γίνει με όσο το δυνατό ομαλότερο τρόπο για το άτομο, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και, κυρίως, την προετοιμασία του ατόμου για τη νέα κατάσταση που θα αντιμετωπίσει, αλλά, και στη στήριξη και την ψυχολογική του ενθάρρυνση, εφ’ όσον προκύψουν δυσκολίες, ώστε να τις αντιμετωπίσει με επιτυχία.

5. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ αναφέρεται στην οργανωμένη προσπάθεια υποβοήθησης και υποστήριξης του ατόμου να ενταχθεί και να προσαρμοστεί με επιτυχία σε ένα νέο εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό περιβάλλον. Η τοποθέτηση αποτελεί μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία το ίδιο το άτομο, έχοντας κατανοήσει τις διάφορες τεχνικές αναζήτησης εργασίας και αυτενεργώντας, αναζητά και εντοπίζει τις ευκαιρίες κατάρτισης, εκπαίδευσης και απασχόλησης.

6. Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναφέρεται στις δράσεις του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού προκειμένου να διαπιστώσει την έκβαση, τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής στήριξης, ώστε, εάν κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο, να συνεχιστεί ή να επανασχεδιαστεί η συμβουλευτική διαδικασία.

Ψυχολογία για όλους