ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι μία διαδικασία παροχής βοήθειας, ώστε τα άτομα να γνωρίσουν την προσωπικότητά τους, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Παρέχεται στο άτομο βοήθεια η οποία δεν περιορίζεται στο να το βοηθήσει στην επιλογή του επαγγέλματός του, αλλά σκοπός του είναι η ολική ανάπτυξη του ατόμου.

Έτσι κατά την διάρκεια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού εξετάζονται οι εξής παράμετροι:

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία παίζουν σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία.
    • Χαρακτηριστικά όπως η κοινωνικότητα, η ευκολία προσαρμογής, η αντοχή και το άγχος, η εφευρετικότητα, η παρορμητικότητα, η αυτοπεποίθηση κτλ. επηρεάζουν την επαγγελματική πορεία καθώς και την απόδοση των ατόμων στην δουλειά τους.
  2. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Για να μπορέσει κανείς να γίνει επιτυχημένος επαγγελματίας πρέπει πρωταρχικά να αγαπά την δουλειά του. Ειδικά για τους εφήβους οι οποίοι αναγκάζονται βεβιασμένα να κάνουν μία επιλογή επαγγέλματος είναι σημαντικό να έχουν καταλάβει ποια πραγματικά είναι τα ενδιαφέροντά τους.
  3. ΑΞΙΕΣ: Οι αξίες αναφέρονται στα κίνητρα που ωθούν το άτομο στην επιλογή κάποιου επαγγέλματος (π.χ. χρήμα, κύρος, δημιουργικότητα, επαγγελματική σταθερότητα, ενδιαφέρον για τους άλλους, ανεξαρτησία, ποικιλία και νέες εμπειρίες, τάξη- οργάνωση κτλ.).
  4. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Διερευνούνται οι ικανότητες (Κινητικές Ικανότητες, Μηχανική Δεξιότητα, Αντίληψη Χώρου, Υπαλληλικές Ικανότητες, Καλλιτεχνική Ικανότητα, Μουσική Ικανότητα, Γλωσσική Ικανότητα, Ικανότητα Δημιουργικής Σκέψης, Μαθηματική και Υπολογιστική Ικανότητα) με σκοπό το άτομο να αποκτήσει μεγαλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων του, προκειμένου να διευκολυνθεί στην λήψη αποφάσεων για την επιλογή του επαγγέλματος ή ακόμα και στον σχεδιασμό της καριέρας του.