Παιδιά

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δημιουργείται ένα περιβάλλον ασφαλές και εμπιστοσύνης όπου μέσω παιχνιδιού και υλικού ζωγραφικής, δίνεται χώρος στα παιδιά να αναπτύξουν και να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, να εξερευνήσουν, να καταλάβουν και να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους, να αναπτύξουν ικανοποιητικές σχέσεις, να διαμορφώσουν μία θετική εικόνα του εαυτού τους και να κατανοήσουν τα αίτια της τυχόν κακής τους συμπεριφοράς ή της απόδοσής τους στο σχολείο, να επικοινωνήσουν και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους. Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση πιθανών συναισθηματικών προβλημάτων ή προβλημάτων συμπεριφοράς, ώστε η άμεση επιτυχής αντιμετώπισή τους να προάγει την καλή ψυχική τους υγεία. Δημιουργείται ένα περιβάλλον ασφαλές και εμπιστοσύνης.

Η διαδικασία που ακολουθείται από το Συμβουλευτικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Ψυχικής Υγείας (Σ.Κ.Ε.Π.Ψ.Υ) είναι η εξής:

 1. Διαγνωστική Εκτίμηση
 2. Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση και σε γονείς:
  • Προβλήματα Συμπεριφοράς / Διαταραχή Διαγωγής (π.χ. Επιθετικότητα)
  • Προβλήματα Προσαρμογής (π.χ. Άγχος Αποχωρισμού)
  • Συναισθηματικά Προβλήματα (π.χ. Διαταραχές Τικ, Νυχτερινή Ενούρηση)
  • Ελεύθερη Έκφραση Σκέψεων και Συναισθημάτων
  • Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης
  • Απώλεια – Πένθος – Διαζύγιο
 3. Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής για Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές Ανάπτυξης – Επικοινωνίας και Διαταραχές Κινητικών Δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνει:
  • Μιμήσεις, Εντολές, Αυτοεξυπηρέτηση, Σωματο – Προσωπογνωσία, Προσανατολισμό στο Χώρο, Αναγνώριση Αντικειμένων, Δυαδικό – Συμβολικό Παιχνίδι, Αναγνώριση – Παραγωγή Ήχου, Γραφο – κινητική Λεπτή Κινητικότητα, Ταύτιση Όμοιων Αντικειμένων, Αναγνώριση Χρωμάτων – Σχημάτων – Μεγεθών, Αναγνώριση Πράξεων, Κατασκευές, Ανάγνωση – Κατανόηση – Ανάκληση Ιστοριών.
 4. Δημιουργική Απασχόληση
  • Γνωριμία με: Υλικά, Κατασκευές, Ζωγραφική.