Βιωματικές Ομάδες

Οι ομάδες λειτουργούν βιωματικά υπό την έννοια ότι είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με αναπαραστάσεις και παίξιμο ρόλων (role playing), ασκήσεις δεξιοτήτων, ελεύθερους συνειρμούς, παιχνίδια κ.τ.λ. Με τον τρόπο αυτό τα μέλη βοηθούνται να εκφράσουν συναισθήματα, να επικοινωνήσουν αυθόρμητα αλλά πάντα μέσω προσωπικής επιλογής. Μέσα από την εμπειρία αυτή αναδύονται πληροφορίες, συγκρίνονται κοινές ή αντιθετικές εμπειρίες, ενισχύεται η αλληλεπίδραση και διευρύνεται έτσι το γνωστικό πεδίο των συμμετεχόντων.

Στις ομάδες θέτονται θέματα σε σχέση με την πορεία ζωής, τις μεταβατικές φάσεις και οποιαδήποτε άλλα θέματα της καθημερινότητας. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να μοιράζονται τους προβληματισμούς τους, τα ερωτήματα τους συνειδητοποιούν τα στοιχεία τις προσωπικότητάς τους, κατανοούν καλύτερα τον τρόπο που λειτουργούν ως άνθρωποι ή μέσα στις σχέσεις τους και βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασής τους.

Ο αριθμός των μελών κάθε βιωματικής ομάδας είναι 10 έως 15 άτομα και οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μια φορά εβδομαδιαίως για δύο ώρες.  Ο αριθμός των συναντήσεων ποικίλλει ανάλογα με την θεματολογία και τους στόχους.

Οι ομάδες χωρίζονται σε κατηγορίες ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και ομοιογένεια. Ενδεικτική θεματολογία ανά κατηγορία ομάδων είναι:

Ενήλικες – Γονείς

 • Ενίσχυση Γονεϊκού Ρόλου
 • Παροχή Γνώσεων για την Καλύτερη Διαπαιδαγώγηση των Παιδιών
 • Νέοι Γονείς
 • Εργαζόμενες Μητέρες
 • Ανύπαντρες Γυναίκες – Μονογονεϊκές Οικογένειες
 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • Βελτίωση της επικοινωνίας
 • Διαχείριση Συναισθημάτων

Έφηβοι

 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
 • Ταυτότητα Φύλου
 • Βελτίωση της επικοινωνίας
 • Σχέσεις Συνομηλίκων
 • Σχέσεις Εφήβων – Γονέων
 • Διαχείριση Συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • Διαχείριση Συναισθημάτων
 • Σωματική – Ψυχοσυναισθηματική Ανάπτυξη
 • Επίλυση Προβλημάτων / Λήψη Αποφάσεων

Παιδιά

 • Όρια – Πειθαρχία
 • Συναισθήματα – Διαχείριση Συναισθημάτων
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων