Ζευγάρια – Οικογένειες

Συμβουλευτική Ζευγαριών: ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από καθημερινές συναισθηματικές συγκρούσεις βοηθώντας το ζευγάρι να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να ανακαλύψει τρόπους επίλυσής του.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής ζευγαριών αφορούν θέματα σχετικά με:

 • Συγκρούσεις
 • Κακή Επικοινωνία
 • Έλλειψη Εμπιστοσύνης
 • Προβλήματα Συμβίωσης
 • Έλλειψη Χρόνου
 • Σεξουαλική Ασυμβατότητα
 • Διαζύγιο – Απώλεια – Πένθος, κ.ά.

Συμβουλευτική Οικογένειας: στοχεύει στην υποστήριξη του δύσκολου ρόλου των γονέων, προσφέροντας εκπαίδευση και ευκαιρίες για προβληματισμό, συζήτηση και συμβουλών σε θέματα που τους απασχολούν. Ο ρόλος των γονιών στη διαπαιδαγώγηση και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το οικογενειακό περιβάλλον χτίζει δυνατές και ικανές προσωπικότητες, έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής τους.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής οικογένειας αφορούν θέματα σχετικά με:

 • την Ανάπτυξη Λειτουργικών Σχέσεων
 • τη Σωστή Επικοινωνία μέσα στην Οικογένεια
 • τη Λειτουργία της οικογένειας ως ομάδας
 • την Επικοινωνία-διαπροσωπικές σχέσεις
 • την Ανάπτυξη και την Εξέλιξη των παιδιών και των Εφήβων
 • την Οικογένεια και το Σχολείο- Σωστή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, Προγραμματισμός της Οικογένειας, κ.α.
 • τους Εργαζόμενους Γονείς
 • τα Προβλήματα Συμπεριφοράς
 • το Παιδί και το Διαζύγιο.