ΟΜΑΔΙΚΕΣ

Έως 10 ατόμων με βιωματικό, συμβουλευτικό ή Διδακτικό χαρακτήρα, διάρκειας 60’-90’.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία:

Προσεκτικά επιλεγμένοι ασθενείς τοποθετούνται σε μια ομάδα, που καθοδηγείται από έναν ή δύο εκπαιδευμένους θεραπευτές (συντονιστές), με σκοπό να βοηθήσει ο ένας ασθενής τον άλλο, ώστε να επέλθει αλλαγή στη συμπεριφορά ή/και στην προσωπικότητά τους .

Το μέγεθος της ομάδας κυμαίνεται από τρία ως οχτώ μέλη. Η ομάδα συγκεντρώνεται μία φορά την εβδομάδα για 60’-90’. Η σύνθεση της ομάδας, είναι ισορροπημένη στην ηλικία, στο φύλο και στο είδος των ψυχικών συγκρούσεων των μελών της, ώστε να υπάρχει και ποικιλία και έλλειψη ακραίων καταστάσεων και διαφορών .

Οι διεργασίες που αναπτύσσονται ειδικά στην ομάδα είναι :

 • Ο έλεγχος της πραγματικότητας, που βελτιώνεται σημαντικά με τη βοήθεια όλων των μελών.
 • Η μεταβίβαση, που ιδιαίτερα στην ομαδική ψυχοθεραπεία είναι πολλαπλή προς τα διάφορα μέλη και τον θεραπευτή ή και συλλογική προς την ομάδα σαν να είναι η ίδια μια μεταβιβαστική μορφή.
 • Η ταυτοποίηση , που συμβαίνει σε πολύ έντονο βαθμό.
 • Η παγκοσμιότητα, που βοηθά τον ασθενή να δει ότι τα προβλήματά του είναι προβλήματα και άλλων ατόμων.
 • Η πίεση της ομάδας , για αλλαγή της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς των μελών της.
 • Η συνοχή, που είναι το αίσθημα ότι όλοι ανήκουν στην ίδια ομάδα, δέχονται ο ένας τον άλλο και εργάζονται υπεύθυνα για τον ίδιο σκοπό.
 • Η διαπροσωπική μάθηση , που βασίζεται στις διορθωτικές συναισθηματικές εμπειρίες των μελών.
 • Οι ερμηνείες , που δίνονται από τον θεραπευτή και ακόμη σημαντικότερο από τους ίδιους (που έτσι γίνονται και πιο εύκολα δεκτές και είναι πιο αποτελεσματικές).
 • Η εκτόνωση συναισθημάτων και η κάθαρση.

Συνεδρίες

Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Ψυχικής Υγείας (Σ.Κ.Ε.Π.Σ.Υ) οι συνεδρίες καθορίζονται με ραντεβού σε προαποφασισμένη ημέρα και ώρα, και χωρίζονται σε:

 1. Ατομικές Συνεδρίες

  Συμβουλευτικές ή θεραπευτικές διάρκειας 45-50’.

  Μάθετε περισσότερα…

 2. Ομαδικές Συνεδρίες

  Έως 10 ατόμων με βιωματικό, συμβουλευτικό ή Διδακτικό χαρακτήρα, διάρκειας 60’-90’.

  Μάθετε περισσότερα…

 3. Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια
 4. Τηλεφωνικές - Διαδικτυακές Συνεδρίες

Ενημερωθείτε περεταίρω κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στον αντίστοιχο τύπο συνεδρίας που σας ενδιαφέρει.