Συνεργασίες

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Ψυχικής Υγείας (Σ.Κ.Ε.Π.Ψ.Υ) είναι οργανισμός με Ελληνική και Διεθνή παρουσία. Έχει εξασφαλίσει διεθνείς συνεργασίες με σημαντικούς Οργανισμούς και Φορείς του εξωτερικού. Έτσι, το οργανωμένο δίκτυο επαφών του Σ.Κ.Ε.Π.Ψ.Υ εξασφαλίζει ανώτατο επίπεδο επιστημονικής τεχνογνωσίας σε θέματα θεραπείας, αποκατάστασης, διαχείρισης, διοργάνωσης ενημερωτικών συναντήσεων σε ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών και ψυχοθεραπευτικών εφαρμογών.

Συνεργάζεται με τον Σύλλογο Βρετανών Ψυχολόγων (British Psychological Society, BPS) στην Μεγάλη Βρετανία.

Έχει συνεργασία με την Ison Psychometrica, εταιρία Προηγμένων Εφαρμογών Συστημάτων Διοίκησης, που εδρεύει στην Αθήνα.

Συμμετέχει σε Φροντιστηριακά προγράμματα για σωστή ένταξη των εφήβων στις σχολικές απαιτήσεις και το σωστό τους επαγγελματικό προσανατολισμό

Προσφέρει σεμιναριακά προγράμματα τόσο στη διοίκηση όσο και το προσωπικό συμβεβλημένων οργανισμών/ επιχειρήσεων βοηθώντας την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού/επιχείρησης.