Επιστημονικοί Υπεύθυνοι
Κέλλυ Ψυλλάκη
Επιστημονική Υπεύθυνη Σ.Κ.Ε.Π.Ψ.Υ
Συχνά παραμελούμε τη ψυχική μας υγεία. Η καθημερινότητα μας εμποδίζει να διαπιστώσουμε και στη συνέχεια να επιλύσουμε θέματα που μας ταλαιπωρούν.